Portugal

Het Portugese Focal Point wordt beheerd door de ACT (Autoridade para as Condições do Trabalho, autoriteit voor arbeidsomstandigheden). Deze valt rechtstreeks onder het ministerie van Solidariteit, Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid maar heeft bestuurlijke autonomie gekregen voor het Portugese vasteland. De kerntaak van de ACT bestaat in de bevordering van betere arbeidsomstandigheden. Daartoe stimuleert zij beleid ter preventie van beroepsrisico's en ziet zij toe op de naleving van arbeidsnormen en wetgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk in alle bedrijfstakken en bij centrale en lokale overheidsdiensten, waaronder openbare instellingen. Als tripartiete instelling werkt de ACT samen met de sociale partners (die vertegenwoordigd zijn in de Raad van Advies) om de uitwisseling van goede praktijken op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk te faciliteren en de Europese campagnes te promoten.


Focal points' contact details

 • Autoridade para as Condições do Trabalho
  Avenida Fernao Magalhaes 447-1º
  3000-177
  Coimbra
  Portugal
  Contact person: Emília TELO
  E-mail address:
  pfn.eu-osha [at] act.gov.pt