Geavanceerde robotica, artificiële intelligentie en geautomatiseerde taken op het werk: taxonomie, beleid en strategische aanpak in Europa

Keywords:

Artificiële intelligentie (AI) en roboticasystemen houden het beroepsleven voortdurend in beweging. Het debat over de impact van dergelijke systemen op veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) zwelt aan.

Op AI gebaseerde systemen en geavanceerde robotica voor het automatiseren van taken brengen zowel kansen als uitdagingen met zich mee uit VGW-oogpunt. Tegelijkertijd gaan zij gepaard met gloednieuwe risico’s en voordelen.

Het is van belang om definities uit te werken en tot een uniform begrip van op AI gebaseerde systemen en geavanceerde robotica te komen waarover alle belanghebbenden het eens zijn. 

In deze beleidsnota wordt vanuit een taakgericht perspectief een taxonomie uitgewerkt voor toepassingen op de werkplek en VGW. Deze indeling moet als basis dienen voor toekomstige inspanningen om VGW-gerelateerde kansen en uitdagingen in verband met op AI gebaseerde systemen, geavanceerde robotica en geautomatiseerde taken te structureren en te beoordelen. 

De beleidsnota biedt ook een overzicht van de beleidsmaatregelen en strategieën met betrekking tot het automatiseren van taken door middel van op AI gebaseerde systemen en geavanceerde robotica. 

Downloaden in: cs | de | el | en | es | et | fi | hr | it | lt | mt | no | pl | sl |

Aanvullende publicaties over dit onderwerp