Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek 2020-2022

Keywords:

In deze brochure worden voorbeelden van goede praktijken voorgesteld die zijn bekroond of die een eervolle vermelding hebben gekregen in de 15e editie van de awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek, waarmee erkenning wordt gegeven aan de succesvolle preventie en beheersing van aandoeningen aan het bewegingsapparaat op de werkplek.

De awards 2020-2022 zijn bedoeld voor kleine en grote bedrijven en organisaties die een uitzonderlijke inzet tonen bij het op actieve wijze in kaart brengen van risico’s en het invoeren van innovatieve en doeltreffende oplossingen die het gevaar van werkgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat verminderen of wegnemen.

De voorbeelden zijn duurzaam op lange termijn en overdraagbaar naar andere bedrijven, bedrijfstakken of lidstaten. Ook voegen ze waarde toe aan de bestaande praktijken en houden ze rekening met de behoeften van het grootste segment van Europese bedrijven: de kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s).

Downloaden in: en