België: Integratie van ergonomie in de organisatiecultuur van een ziekenhuisgroep

Keywords:

De ziekhuisgroep GZA Ziekenhuizen uit België vatte het plan op om een duurzame ergonomiecultuur in te voeren binnen de gehele organisatie. Om dit te bereiken, ging de ziekenhuisgroep te rade bij deskundigen. Zij verzocht echter ook de werknemers op alle niveaus om actief te participeren. Het resultaat hiervan was een ergonomiebeleid dat op succesvolle wijze ergonomie in de organisatiecultuur integreert. De ziekenhuisgroep GZA Ziekenhuizen is een van de organisaties die een eervolle vermelding hebben gekregen bij de 15e awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek, bedoeld om erkenning te geven aan een succesvolle inzet voor het voorkomen en beheersen van aandoeningen aan het bewegingsapparaat.

Downloaden in: en | nl |