Hoogtepunten

Terug naar highlights

Een heldere kijk op het beleid en de praktijk op het gebied van veiligheid en gezondheid bij digitaalplatformwerk

Image

Photo by Paul Hanaoka on Unsplash

Dit verslag bevat de voornaamste bevindingen die voortvloeien uit het meest recente onderzoek van EU-OSHA naar werk dat via digitale platforms wordt verricht. In het verslag worden de uitdagingen van dit type werk in kaart gebracht vanuit het oogpunt van veiligheid en gezondheid, zoals tijdsdruk en een hoge werkbelasting. Verder wordt ingegaan op de mogelijkheden die platformwerk biedt, onder andere in de vorm van meer autonomie en flexibiliteit voor de werknemers. Daarnaast komen de voorschriften, beleidsmaatregelen en praktijken op dit gebied aan bod, evenals belangrijke aandachtspunten voor beleidsmakers en besluitvormers.

Het verslag stoelt op literatuuronderzoek en diepgaande casestudy’s, en omvat de resultaten van de raadpleging van het EU-OSHA-netwerk van focal points en gesprekken met deskundigen.

Lees hier het verslag en de samenvatting ervan: Digitaalplatformwerk en veiligheid en gezondheid op het werk: een overzicht van de voorschriften, beleidsmaatregelen, praktijken en onderzoeksactiviteiten

Lees meer over veiligheid en gezondheid bij digitaalplatformwerk