Digitaalplatformwerk en veiligheid en gezondheid op het werk: een overzicht van de voorschriften, beleidsmaatregelen, praktijken en onderzoeksactiviteiten

Keywords:

Digitale technologieën hebben een omwenteling ontketend in de manier van werken in de Europese Unie, en digitale werkplatforms vormen de spil van dat transformatieproces. Ondanks de nieuwe beroepskansen die dankzij dergelijke platforms zijn ontstaan, hebben wetenschappers en beleidsmakers hun bezorgdheid geuit over de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden van digitaalplatformwerk, onder meer wat betreft veiligheid en gezondheid.

In dit verslag wordt digitaalplatformwerk onder de loep genomen vanuit het oogpunt van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). Er wordt ingegaan op de meest recente inzichten in de VGW-uitdagingen en -kansen waarmee dit type werk gepaard gaat, alsook op de manier waarop daarmee wordt omgegaan (als dat al gebeurt).

Er wordt een overzicht gegeven van de voorschriften, beleidsmaatregelen en praktijken die worden gebruikt om de VGW-aspecten van digitaalplatformwerk te benaderen. Het verslag bevat ook conclusies en aanbevelingen voor diverse belanghebbenden al naargelang van de verschillende soorten platformwerk. 

Downloaden in: en

Aanvullende publicaties over dit onderwerp