Hoogtepunten

Terug naar highlights

Digitale arbeidsplatforms zorgen voor nieuwe uitdagingen op het gebied van veiligheid en gezondheid bij uiteenlopende soorten werk

Image

Photo by Valentina Giarre on Unsplash

In vier nieuwe casestudy’s worden de risico’s en uitdagingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in kaart gebracht waarmee mensen die via digitale arbeidsplatformen werken te maken hebben bij werkzaamheden als pakketbezorging, handwerk, het modereren van online content of programmering op afstand. De meeste risico’s houden specifiek verband met de aard van het verrichte platformwerk en kunnen uiteenlopen van het tillen van zware lasten en werken in ongemakkelijke werkhoudingen tot verbaal geweld, intimidatie en pesten, terwijl bepaalde risico’s, zoals lange werktijden en baanonzekerheid, zich bij elke vorm van platformwerk voordoen.

Daarnaast wordt in de casestudy’s aandacht besteed aan de gevolgen voor de platformwerkers, worden de praktijken en maatregelen van digitale platforms onderzocht en wordt gereflecteerd over de noodzaak van preventie en het beheersen van VGW-risico’s.

Bekijk de vier casestudy’s

Lees de volledige beleidsnota over veiligheid en gezondheid op het werk bij digitaalplatformwerk: lessen uit regelgeving, beleid, acties en initiatieven

Lees het verslag Digitaalplatformwerk en veiligheid en gezondheid op het werk: een overzicht