Risicofactoren voor werkgerelateerde kanker in Europa – eerste bevindingen van de enquête over de blootstelling van werknemers

Keywords:

De enquête van EU-OSHA over de blootstelling van werknemers aan kankerrisicofactoren in Europa biedt informatie over de waarschijnlijke blootstelling van werknemers aan 24 bekende kankerrisicofactoren tijdens hun laatste werkweek. De enquête werd uitgevoerd in Duitsland, Ierland, Spanje, Frankrijk, Hongarije en Finland in 2023.

Deze publicatie presenteert de eerste bevindingen van de enquête, waarin de meest voorkomende beroepsmatige blootstellingen onder de onderzochte kankerrisicofactoren, de omstandigheden van blootstelling en het verband tussen blootstelling en bepaalde werkomstandigheden worden belicht. Uit de resultaten blijkt een verhoogd risico voor werknemers op micro- of kleine werkplekken in vergelijking met middelgrote of grote werkplekken, en voor werknemers die meer dan 50 uur per week werken.

Downloaden in: de | el | en | es | fi | fr | hu | pt |