Bewakings- en waarschuwingsbenaderingen om werkgerelateerde ziekten in de EU op te sporen

Keywords:

Dit rapport presenteert de bevindingen van een groot project inzake bewakings- en waarschuwingsbenaderingen voor het opsporen van nieuwe werkgerelateerde gezondheidsrisico’s en ziekten.

Er is gekeken naar bestaande benaderingen die worden toegepast in de Europese Unie (en in sommige gevallen ook elders), en na een analyse van de 12 bewakings- en waarschuwingssystemen en na raadpleging van deskundigen en belanghebbenden zijn aanbevelingen gedaan voor het opzetten en verbeteren van dergelijke bewakingssystemen.

Dit onderzoek zal een beter inzicht verschaffen in effectieve bewakings- en waarschuwingsbenaderingen en de manieren waarop deze de beleidsvorming en de empirisch onderbouwde preventie van nieuwe werkgerelateerde ziekten kunnen ondersteunen.

Downloaden in: en

Aanvullende publicaties over dit onderwerp