Waarschuwings- en sentinelsystemen: SUVA, Zwitserland

Keywords:

Dit artikel maakt deel uit van een reeks van vijf diepgaande studies over waarschuwings- en sentinelbenaderingen voor het opsporen, volgen en voorkomen van nieuwe werkgerelateerde ziekten, en gaat meer bepaald in op het SUVA-systeem in Zwitserland.

SUVA is een op schadevergoeding gebaseerd systeem met een ‘open lijst’-benadering, waardoor ook werkgerelateerde ziekten kunnen worden gemeld die niet op de voorgeschreven lijst van beroepsziekten staan.

Ontdek hoe dankzij SUVA kan worden gewaarschuwd voor nieuwe en opkomende werkgerelateerde ziekten. Lees meer over de sterke punten van het systeem, zoals de standaardisatie van het meldingsproces, de communicatie tussen bedrijven, artsen en SUVA, en de nauwe link met preventie op het werk.

Downloaden in: en