Waarschuwings- en sentinelsystemen: programma SENSOR-Pesticides, VS

Keywords:

Dit artikel maakt deel uit van een reeks van vijf diepgaande studies over waarschuwings- en sentinelbenaderingen voor het opsporen, volgen en voorkomen van nieuwe werkgerelateerde ziekten, en gaat meer bepaald in op het programma SENSOR-Pesticides in de Verenigde Staten.

Dit is een programma dat toeziet op pesticiden nadat deze in de handel zijn gebracht, om zo opkomende acute gezondheidsproblemen die met deze pesticiden verband houden te herkennen.

Daartoe wordt informatie verzameld van het ministerie van Landbouw, antigifcentra en het systeem voor schadevergoeding voor werknemers. SENSOR-Pesticides is erin geslaagd een eenvoudige maar degelijke procedure te ontwikkelen voor het vergaren van gegevens aan de hand van gestandaardiseerde variabelen, voor het beoordelen van de gemelde gevallen en voor het bepalen van de ernst, het waarschuwingsniveau en de vervolgmaatregelen.

Downloaden in: en