Waarschuwings- en sentinelsystemen: RNV3P, Frankrijk

Keywords:

Dit artikel maakt deel uit van een reeks van vijf diepgaande studies over waarschuwings- en sentinelbenaderingen voor het opsporen, volgen en voorkomen van nieuwe werkgerelateerde ziekten, en gaat meer bepaald in op het RNV3P-netwerk in Frankrijk.

Dit netwerk is opgericht in 2001 en verenigt 31 raadplegingscentra in ziekenhuizen waar gespecialiseerde artsen de verdachte werkgerelateerde ziekten onderzoeken en gegevens verzamelen in een permanente nationale databank. Het netwerk heeft een specifieke thesaurus van blootstellingen ontwikkeld en gebruikt specifieke methoden voor het opsporen van nieuwe werkgerelateerde ziekten op basis van datamining en herkenning van onevenredigheidssignalen in de databank. Er kunnen drie soorten waarschuwingen worden gegeven, gaande van een kennisgeving aan een interne groep RNV3P-actoren om een secundaire preventie op gang te brengen, tot waarschuwing van de VGW- en volksgezondheidsinstanties met het oog op mogelijke maatregelen op nationaal niveau.

Lees meer over hoe het RNV3P-netwerk functioneert.

Downloaden in: en