Hoogtepunten

Terug naar highlights

Ontdek het nieuwe verslag over mentale gezondheid op het werk na COVID-19

Image

© Tshidzumba - stock.adobe.com

Sinds de pandemie is het nog urgenter geworden om aandacht te besteden aan werkgerelateerde mentale gezondheid. Het nieuwste rapport van EU-OSHA bevat een uitgebreide analyse van Europese onderzoeken naar mentale gezondheid op het werk in de perioden voor, tijdens en na de pandemie. Het bevat gegevens uit de enquête Vinger aan de pols van 2022, waarbij meer dan 27 000 werknemers uit alle EU-lidstaten, IJsland en Noorwegen betrokken zijn. 

Het nieuwe rapport biedt waardevolle inzichten om beslissingen te onderbouwen om werkgerelateerde uitdagingen op het gebied van mentale gezondheid te voorkomen en aan te pakken. 

Lees het rapport Mentale gezondheid op het werk na COVID-19 – Wat de Europese cijfers ons kunnen vertellen.

Meer informatie vindt u in onze thematische rubriek over psychosociale risico’s en mentale gezondheid op het werk.