Vinger aan de pols – Veiligheid en gezondheid op het werk na de pandemie

De “vinger aan de pols”-enquête van Flash Eurobarometer, die in opdracht van EU-OSHA is gehouden, biedt waardevolle inzichten in een reeks gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de gezondheid en het welzijn van werknemers en desbetreffende maatregelen op de werkplek – ook in combinatie met het toenemende gebruik van digitale technologieën op de werkplek.

In het voorjaar van 2022 werd een representatieve steekproef van meer dan 27 000 werknemers uit de verschillende EU-lidstaten (inclusief IJsland en Noorwegen) telefonisch ondervraagd.

De enquête richt zich op de stressfactoren voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid waarmee werknemers worden geconfronteerd. Ook wordt aandacht besteed aan maatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) die op de werkplek worden toegepast. Meer specifiek gaat de enquête in op de volgende gebieden:

  • psychosociale risicofactoren, stress en geestelijke gezondheid;
  • effecten voor de gezondheid;
  • preventieve VGW-maatregelen ten behoeve van de geestelijke gezondheid;
  • meningen over en ervaringen met VGW-beheer op de werkplek;
  • digitalisering en gebruik van digitale technologieën.

De bevindingen worden gepresenteerd in een overzichtsverslag en een samenvatting. Verder worden er 29 landenfiches gepubliceerd waarin de nationale resultaten worden belicht, en een infographic, die een overzicht geeft van de belangrijkste bevindingen.

De resultaten van de enquête zullen worden gebruikt om de activiteiten van EU-OSHA inzake digitalisering van werk, psychosociale risico’s en stress op het werk en verbetering van de naleving van de VGW-regelgeving verder te ontwikkelen. Een diepgaande analyse van specifieke onderwerpen zal nog meer interessante bevindingen opleveren.