Vinger aan de pols – Veiligheid en gezondheid op het werk na de pandemie

Keywords:

In dit verslag worden de resultaten gepresenteerd van de “vinger aan de pols”-enquête van Flash Eurobarometer die in opdracht van EU-OSHA is gehouden om inzicht te krijgen in de situatie op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) na de pandemie.

In april en mei 2022 werd in alle lidstaten van de EU en in IJsland en Noorwegen een enquête gehouden onder een representatieve steekproef van 27 000 werknemers. Zij kregen vragen over de mentale en fysieke stress waarmee zij te maken hebben, en over het belang van VGW-maatregelen op hun werkplek.

In de enquête werd ook gekeken naar het gebruik van digitale technologie op het werk en het effect daarvan op het welzijn van de werknemers.

Downloaden in: en

Aanvullende publicaties over dit onderwerp