Biologische agentia en arbeidsgerelateerde ziekten: resultaten van een literatuuronderzoek, een enquête onder deskundigen en een analyse van bewakingssystemen

Keywords:

Dit rapport maakt deel uit van een groot project dat de risico’s van biologische agentia op de werkplek moet aanpakken. Doel van het project is voorlichting geven over blootstellingen aan dergelijke gevaren op het werk, meer informatie bieden over daarmee samenhangende gezondheidsproblemen en preventieve maatregelen daartegen ondersteunen.

Het rapport presenteert de resultaten van een wetenschappelijk literatuuronderzoek, van een enquête onder deskundigen en van een analyse van bepaalde systemen die door EU-lidstaten worden gebruikt om ziekten en blootstellingen te monitoren. Het beoordeelt de bestaande kennis over het onderwerp, ook over nieuwe en opkomende risico’s, stelt lacunes in de gegevens vast en doet aanbevelingen om de bewaking en preventie van deze wijdverspreide, maar slecht begrepen risico’s te verbeteren.

Downloaden in: en