Richtsnoeren voor het veilige beheer van gevaarlijke geneesmiddelen op het werk

Keywords:

Deze gids van de Europese Commissie bevat praktische voorbeelden voor het verminderen van de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke geneesmiddelen in alle fasen van de levenscyclus: productie, vervoer en opslag, bereiding, toediening aan menselijke en dierlijke patiënten en afvalbeheer.

De niet-bindende richtsnoeren bieden een breed scala aan praktische adviezen voor werknemers, werkgevers, overheidsinstanties en veiligheidsdeskundigen ter ondersteuning van hun aanpak van de bescherming van werknemers tegen gevaarlijke geneesmiddelen.

Downloaden in: en