Het verband tussen blootstelling aan werkgerelateerde psychosociale risicofactoren en hart- en vaatziekten

Keywords:

In deze discussienota wordt gekeken naar het verband tussen psychosociale risicofactoren en een verhoogd risico op hartziekten en beroertes. Hierbij wordt onderzocht welke directe gevolgen stressmechanismen kunnen hebben voor het cardiovasculaire systeem en hoe ongezonde leefgewoonten als gevolg van werkgerelateerde stress schadelijk kunnen zijn voor de cardiovasculaire gezondheid. Ook wordt aandacht besteed aan de wijze waarop een gunstige psychosociale werkomgeving bescherming kan bijdragen tot de bescherming tegen hart- en vaatziekten.

Hiertoe wordt een veelzijdige holistische preventieaanpak voorgesteld.

Downloaden in: en