Biologische agentia en daarmee samenhangende werkgerelateerde aandoeningen in beroepen waarbij sprake is van reizen en contact met reizigers
18/12/2019 Type: Discussienota's 13 pagina’s

Biologische agentia en daarmee samenhangende werkgerelateerde aandoeningen in beroepen waarbij sprake is van reizen en contact met reizigers

Keywords:Gevaarlijke stoffen, Biological agents

Nieuw onderzoek in het kader van een groot project om de kenniskloof op het gebied van biologische agentia op het werk aan te pakken, wijst uit dat werknemers in beroepen waarbij sprake is van reizen of contact met reizigers – met inbegrip van personen die over de nationale grenzen reizen en personen die met migranten en vluchtelingen werken – een verhoogd risico lopen om te worden blootgesteld aan biologische agentia.

In deze discussienota wordt gekeken naar de uiteenlopende beroepen in deze sector en hoe zij aanzienlijk verschillen in hun blootstellingsniveaus. Verder wordt ingegaan op de daarmee samenhangende gezondheidseffecten, opkomende risico’s en de groepen die bijzonder kwetsbaar zijn. Aan de hand van informatie uit interviews met deskundigen en focusgroepen wordt gewezen op het gebrek aan gerichte maatregelen en de behoefte aan een efficiëntere aanpak van preventie.

Download in:EN

Aanvullende publicaties over dit onderwerp