Samenvatting Verbetering van VGW via toeleveringsketens: marktgebaseerde initiatieven in de agrovoedingssector en de bouwsector

Keywords:

Ondanks veranderingen in de structuur van toeleveringsketens als gevolg van sociaaleconomische factoren, blijven de EU en de welvaart van haar bedrijven onlosmakelijk verbonden met hun succes. Het toegenomen belang van duurzaam en ethisch gedrag binnen deze distributierelaties benadrukt het belang van het verbeteren van VGW en arbeidsomstandigheden. In dit verslag worden de resultaten gepresenteerd van een literatuuronderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het project van EU-OSHA over de markthefboomwerking van VGW in toeleveringsketens, waarbij in het bijzonder twee belangrijke EU-sectoren worden onderzocht: de agrovoedingssector en de bouwsector.

Downloaden in: en