Beheer van de toeleveringsketen in de landbouw: normen en audits ter verbetering van VGW in de Europese agrovoedingssector

Keywords:

Risico’s voor de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in de agrovoedingssector kunnen onder meer bestaan uit lange werktijden, een laag loon, een onprettig psychosociaal klimaat en fysieke gevaren in verband met het tillen van zware lasten, repetitief werk en chemische stoffen in de landbouw. De uitgebreide regulering van de sector en het feit dat VGW door middel van contractueel beheer in de toeleveringsketen is geïntegreerd, onderstrepen het belang van certificering en normen. In deze beleidsnota worden de potentiële voordelen voor VGW, de huidige beperkingen ervan en de rol die regeringen en beleidsmakers kunnen spelen bij de verbetering ervan beschreven.

Downloaden in: en