Overwegingen over het gebruik van antigeensneltesten (met inbegrip van zelftesten) voor SARS-CoV-2 in werksituaties

Keywords:

Dit gezamenlijke technische rapport van het Europees Centrum voor ziektepreventie en ‑bestrijding (ECDC) en EU-OSHA biedt een overzicht van het gebruik van diagnostische antigeensneltesten voor SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, in werksituaties. Het bevat een enquête onder focal points van EU-OSHA over het gebruik van antigeensneltesten op de werkplek.

In het rapport wordt ingegaan op de factoren die een rol spelen bij het invoeren van antigeensneltesten op de werkplek, en de conclusie luidt dat testen kunnen helpen de verspreiding van het virus tegen te gaan in binnenruimten waar het risico groot is. Wel wordt onderstreept dat testen moeten worden gebruikt als aanvulling op, niet ter vervanging van, andere veiligheids- en gezondheidsmaatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook wordt benadrukt dat het belangrijk is instanties, werknemers, werkgevers en bedrijfsgeneeskundige diensten te betrekken bij de ontwikkeling van een teststrategie voor de werkplek. Goede samenwerking tussen actoren op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk en de volksgezondheid is cruciaal om iedereen te beschermen.

Downloaden in: en