Missie en visie

De missie- en visieverklaringen van EU-OSHA omschrijven de rol die het agentschap vervult binnen het mandaat van de oprichtingsverordening. De missieverklaring definieert wat het agentschap doet. De visieverklaring omschrijft de doelstellingen die het agentschap nastreeft.

Deze verklaringen worden vastgesteld door de raad van bestuur en zijn onderdeel van de strategie van het agentschap. In de verklaringen geeft de raad van bestuur aan hoe het agentschap zijn mandaat ten uitvoer moet leggen.

Onze missie

Wij ontwikkelen, verzamelen en verstrekken betrouwbare en relevante informatie, analyses en tools om de kennis en het bewustzijn te vergroten en om informatie en goede praktijken op het terrein van veiligheid en gezondheid op het werk (OSH) uit te wisselen. Daarmee voorzien wij in de behoeften van iedereen die te maken heeft met OSH.

Onze visie

Een erkende leider zijn die veilige en gezonde werkplekken in Europa bevordert op basis van tripartiet overleg, participatie en de ontwikkeling van een OSH-cultuur van risicopreventie; zorgen voor een slimme, duurzame, productieve en inclusieve economie.

EU-OSHA is het agentschap van de Europese Unie dat voorlichting geeft over veiligheid en gezondheid op het werk. Ons werk draagt bij aan het strategisch kader voor veiligheid en gezondheid op het werk (OSH) van de Europese Commissie voor de periode 2014-2020 en aan andere relevante EU-strategieën en -programma's, zoals Europa 2020.

U vindt meer informatie in onze strategie en werkprogramma's en in onze oprichtingsverordening.

Share this on: