Missie en visie

De missie- en visieverklaringen van EU-OSHA omschrijven de rol die het agentschap vervult binnen het mandaat van de oprichtingsverordening. De missieverklaring definieert wat het agentschap doet. De visieverklaring omschrijft de doelstellingen die het agentschap nastreeft.

Deze verklaringen worden vastgesteld door de raad van bestuur en zijn onderdeel van de strategie van het agentschap. In de verklaringen geeft de raad van bestuur aan hoe het agentschap zijn mandaat ten uitvoer moet leggen.

Onze missie

Wij ontwikkelen, verzamelen en verstrekken betrouwbare en relevante informatie, analyses en tools om de kennis en het bewustzijn te vergroten en om informatie en goede praktijken op het terrein van veiligheid en gezondheid op het werk (OSH) uit te wisselen. Daarmee voorzien wij in de behoeften van iedereen die te maken heeft met OSH.

Onze visie

Een erkende leider zijn die veilige en gezonde werkplekken in Europa bevordert op basis van tripartiet overleg, participatie en de ontwikkeling van een OSH-cultuur van risicopreventie; zorgen voor een slimme, duurzame, productieve en inclusieve economie.

EU-OSHA is het agentschap van de Europese Unie dat informatie verstrekt over veiligheid en gezondheid op het werk. Ons werk draagt bij aan het strategisch kader van de Europese Commissie voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027 en andere relevante EU-strategieën en -programma’s.

U vindt meer informatie in onze strategie en werkprogramma's en in onze oprichtingsverordening.