Βραβεία καλής πρακτικής για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2016-2017

Keywords:

Η παρούσα εκστρατεία αναδεικνύει τη σημασία της σωστής διαχείρισης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής, καθώς και της προσαρμογής της εργασίας στις ατομικές ικανότητες — είτε πρόκειται για την αρχή της σταδιοδρομίας του εργαζόμενου είτε για το τέλος της. Με τη σωστή διαχείριση της ΕΑΥ και το συνυπολογισμό και την αντιμετώπιση της πολυμορφίας του εργατικού δυναμικού, μπορεί να επιτευχθούν οι στόχοι της υγιούς γήρανσης στην εργασία και της συνταξιοδότησης σε καλή κατάσταση υγείας.

Μεταφόρτωση in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |