You are here

Електронно ръководство за управление на стреса и психосоциалните рискове

E-guide to managing stress and psychosocial risks

Електронното ръководство за управление на стреса и психосоциалните рискове е налично в национални версии. То съдържа информация за стреса на работното място и психосоциалните рискове и има за цел насърчаване на осведомеността, разбирането и управлението на тези проблеми на работното място.

Електронното ръководство е създадено в отговор на нуждите на работодателите и хората, работещи в малки предприятия, които се захващат с психосоциалните рискове на работното място и имат нужда от насоки в първите си стъпки, включително:

  • простички обяснения относно стреса на работното място и психосоциалните рискове;
  • ефектите върху дейността и работниците;
  • практически примери за предотвратяване и справяне с психосоциалните рискове;
  • справки с националното законодателство;
  • информация за национални ресурси и полезни инструменти.

Достъп до националните версии на електронното ръководство

Потърсете желаната от вас версия на електронното ръководство чрез филтриране по страна и/или език.

Чешка република
cs
Нидерландия
nl
Обединено кралство
en

instructies

Инструкции

Изтегляне и разглеждане на електронното ръководство

В зависимост от настройките за сигурност някои компютри няма да могат да изтеглят и да отворят електронното ръководство. Ако се сблъскате с този проблем, убедете се, че настройките ви са следните:

Активирайте ActiveX контроли/Дезактивирайте ActiveX филтриране

Активирайте добавката Flash

Активирайте блокирането на изскачащите прозорци

Електронното ръководство се разглежда най-добре с Flash Player 10 или следваща версия. Въпреки че обикновено то работи с по-ранни версии, за най-добро качество препоръчваме да изтеглите FP10 от http://www.adobe.com/go/getflash.

Разгледайте електронното ръководство онлайн

Електронното ръководство може да се разглежда онлайн чрез следните браузъри, като трябва да е изключено „ActiveX филтриране“:

Windows:

Google Chrome (препоръчителен)

Internet Explorer 6 и следваща версия

Firefox 1.x и следваща версия

Opera 9.5 и следваща версия

Mac:

Safari 3 и следваща версия

Firefox 1.x и следваща версия

Google Chrome

Linux:

Firefox 1.x и следваща версия

Вижте изтеглена версия на електронното ръководство (офлайн преглед)

За да разгледате електронното ръководство, първо трябва да го изтеглите на компютъра си. Необходимите файлове са компресирани и първо трябва да бъдат извлечени, преди да ги разгледате. Следвайте инструкциите по-долу в зависимост от основната оперативна система на вашия компютър.

Windows:

Изтеглете/копирайте и извлечете компресираните файлове на локалния диск.

Стартирайте файла Story.exe от извлечените файлове.

Mac:

Safari 3 и следваща версия

Изтеглете и извлечете компресираните файлове на локалния диск.

Стартирайте файла Story.html от извлечените файлове.

Linux:

Firefox 1.x и следваща версия

Изтеглете и извлечете компресираните файлове на локалния диск.

Стартирайте Story.html от извлечените файлове.

Бележка: В редки случаи, в зависимост от настройките на компютъра ви и настройките за сигурност, хиперлинковете към вътрешни PDF файлове може да не функционират нормално в електронното ръководство. Въпреки това файловете могат да бъдат намерени, като се отвори папката с изтеглени файлове, за да се намери подпапката story_content\external_files , където се съхраняват всички PDF файлове.