You are here

Инструменти и публикации

OiRA и онлайн инструментите улесняват оценката и управлението на рисковете, свързани с безопасността и здравето на работното място.

OSHwiki и други наши публикации са богат източник на информация по всички въпроси на БЗР. А Напо е шампион по БЗР и кара всички да се усмихват!