You are here

проучвания и статистически данни за БЗР.

Проучванията са в центъра на нашата дейност, а констатациите от тях помагат на авторите на политики и изследователите да идентифицират нововъзникващи тенденции. Допълнителни полезни статистически данни за безопасността и здравето на работното място можете да намерите от следните източници: