You are here

проучвания и статистически данни за БЗР.

Тук ще намерите резултатите от нашите европейски изследвания и проучвания на общественото мнение. Те дават ясна представа за управлението на риска на работното място и за отношението на хората към работната среда.

Проучванията са в центъра на нашата дейност, а констатациите от тях помагат на авторите на политики и изследователите да идентифицират нововъзникващи тенденции. Допълнителни полезни статистически данни за безопасността и здравето на работното място можете да намерите от следните източници: