Обединено кралство: Безплатен уеб базиран инструмент за избор на най-добри мерки за защита на служителите от опасен дим при заваряване

Keywords:
Награди за добри практики за здравословни работни места за 2018—2019 г.
Отличена организация 

Заваряването е една от най-често изпълняваните задачи в производствения сектор, като поставя стотици хиляди работници в риск от белодробни проблеми, причинени от отделения опасен дим.

С цел повишаване на осведомеността за проблемите и в помощ на работниците и техните ръководители при идентифициране и прилагане на подходящите мерки за контрол Британското общество за професионална хигиена, в сътрудничество с редица други влиятелни организации, разработи уеб базирания инструмент Welding Fume Control Selector след осъществено проучване сред потенциалните потребители.

Инструментът е безплатен, лесен за ползване и публично достъпен, като генерира адаптирано ръководство за най-добрия начин за контрол на рисковете, свързани с дадена задача за заваряване, в рамките на минути. Той е част от информационния пакет „Дишай свободно при производството“ (Breathe Freely in Manufacturing) и може да се използва от работодатели и служители.

Изтегляне in: en | is | ro |