Резюме - Годишен доклад за 2018 г.: година на сътрудничество, ангажираност и дейности във връзка с кампанията

Keywords:

Докладът проследява дейностите на EU-OSHA за постигане на по-безопасни и здравословни работни места в Европа през 2018 г.

Сред значимите събития са началото на кампанията за 2018—2019 г. „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ и публикуването на резултатите от няколко важни проекта, например проекта за безопасност и здраве в микро- и малките предприятия и проекта за прогнозиране на нови и нововъзникващи рискове, породени от цифровизацията.

През годината агенцията организира мероприятия и дейности за повишаване на осведомеността, укрепи връзката си с широката мрежа от партньори и издаде информационни и практически публикации.

Изтегляне in: en