Резултати от проучването сред заинтересованите страни за 2020 г.

Keywords:

EU-OSHA провежда редовно допитване до заинтересованите страни с цел да събере коментари относно дейността си. Вижте основните резултати и констатации.

Можете да изтеглите тази презентация и от Slideshare

Изтегляне in: en