Мускулно-скелетни смущения сред фризьорите

Keywords:

Тази статия е от поредица дискусионни документи, в които се разглеждат сектори с високо равнище на разпространение на мускулно-скелетни смущения (МСС). В нея са обобщени заключенията от преглед, направен като част от проекта ergoHair, който има за цел да насърчи здравословната и безопасна работна среда в сектора на фризьорството.

В статията е направен преглед на доказателствата със заключението, че няколко задачи и аспекти на работата на фризьорите излагат тези работници на значителен риск от развиване на МСС. Някои от тях трябва да напуснат преждевременно професията си поради неблагоприятните последици от работата им върху тяхното здраве. Авторите предлагат мерки, които биха могли да намалят рисковете от развиване на МСС сред фризьорите, както и области за бъдеща работа.

Изтегляне in: en