МСС в селскостопанския сектор — от идентифициране на рисковете до одобряване на превантивни мерки

Keywords:

В селскостопанския труд има много повтарящи се действия. По-конкретно ръчната обработка и вдигането на тежки товари могат да причинят травми от разтягане и непривични пози. Работата на открито и специфичните особености на терена усложняват проектирането на селскостопански машини. В настоящия документ за обсъждане се разглежда прилагането на механизация за намаляване на риска от мускулно-скелетни смущения, по-специално от увреждания на горните крайници, в селскостопанския сектор. Обхванати са също стандартите за оценка на риска.

В документа се съдържа проучване на конкретен случай върху селското стопанство в региона Марке, Италия и е описана подкрепата на INAIL, Италианския национален институт за застраховане срещу трудови злополуки, целяща да помогне на микро- и малките селскостопански предприятия за предотвратяване на МСС.

Изтеглянеin: en