ErgoKita: пример за ергономични мерки в сектора на образованието

Keywords:

Настоящият документ за обсъждане разглежда проекта ErgoKita, който проучва рисковите фактори за мускулно-скелетните смущения (МСС) при учители в предучилищното образование и ефектите от приложените мерки. Проектът започва с измерване на физическите усилия при работа, обхванати са непривични пози като седене и повдигане, включено е осигуряване на ергономично оборудване.

Здравето на работещите се подобрява от специфично разработени мебели за възрастни, не само за деца. Участието на работниците във вземането на решения подобри приемането на мерките и повиши осведомеността, което промени поведението извън работа и на работното място. Подходът, включващ ергономични мерки с участие на персонала, е успешно приложен в много сектори и методите могат да се прилагат в други детски градини и други страни.

Изтегляне in: en