Мускулно-скелетни смущения в сектора на здравеопазването

Keywords:

Увеличаването на тежестта на полагането на грижи, затрудненията при наемане на работа и застаряването на работната сила означават, че мускулно-скелетните смущения (МСС) вероятно ще се превърнат във все по-трудно предизвикателство за безопасността и здравето при работа в сектора на здравеопазването.

В този дискусионен документ се разглежда литературата относно мускулно-скелетните смущения (МСС) при медицинските работници. В него се прави преглед на МСС и разпространението им в сектора на здравеопазването, прави се преглед на рисковите фактори и се обсъждат ефективни мерки за намеса за предотвратяване, намаляване и овладяване на МСС сред медицинските работници.

Изтегляне in: en