Предотвратяване на мускулно-скелетни смущения в сектора на строителството: примери от схеми за поощряване на INAIL

Keywords:

В настоящия документ за размисъл се разглеждат разпространението на мускулно-скелетните смущения (МСС) в сектора на строителството в ЕС като цяло и в Италия в частност, а също дейностите, които създават риск за работниците, например ръчно вдигане на тежести и непривични пози.

Акцент се поставя върху вибрациите като значим рисков фактор, и по-специално върху работниците, които работят с уреди и машини и поради това са изложени на вибрации ръка-рамо и вибрации на цялото тяло.

За да се помогне на строителните компании да намалят риска от МСС, са представени стандартните методи за оценка на риска, свързан с биомеханичното претоварване, като примерите са взети от проекти, финансирани от INAIL, Националния институт на Италия за застраховане срещу трудови злополуки.

Изтегляне in: en