Мускулно-скелетни смущения сред децата и младите хора: разпространение, рискови фактори, превантивни мерки

Keywords:

Извършени са много изследвания върху мускулно-скелетните смущения (МСС), но повечето доклади са съсредоточени върху възрастните. Този преглед на обхвата е с фокус върху изследванията при деца и младежи — преди и след включването им в пазара на труда.

Тъй като много проблеми с МСС започват в детството, важно е да се определи как те могат да бъдат предотвратени в ранна възраст. Много фактори оказват влияние върху развитието на МСС, включително физически фактори (напр. затлъстяване, липса на сън, продължителни периоди на седене), социално-икономически фактори и индивидуални фактори (напр. пол, възраст). В настоящия обзор е разгледано как тези фактори засягат МСС при децата и младежите, как те могат да бъдат предотвратени и как доброто мускулно-скелетно здраве може да се превърне в неразделна част от образованието.

Изтегляне in: en