Нашите публикации варират от доклади със задълбочени проучвания до тематични информационни бюлетини, предназначени за използване на работното място. Всички те могат да се изтеглят безплатно. Можете да търсите в библиотеката по тип публикация или по ключова дума. Можете също така да се абонирате за безплатния ни месечен бюлетин — чрез него можете да следите актуалните събития, свързани с безопасността и здравето при работа.

Отказ от отговорност във връзка с Брексит: Имайте предвид, че публикациите и другото съдържание на уебсайта, датиращи от преди 1 февруари 2020 г., се отнасят за периоди, когато Обединеното кралство е било‏ държава членка, и поради това продължават да бъдат актуални.