Factsheet 94 - Как служителите да насърчават здравословните условия на труд

Според четири от пет живеещи в Европа доброто здраве е от изключителна важност за качеството им на живот. Насърчаването на здравето на работното място (WHP) цели да подобри здравето и да повиши качеството на живот. Това обхваща всичко онова, което правят работодателите, техните служители и обществото за подобряване на здравето и благосъстоянието на работещите на работното място. WHP включва подобряване на организацията на работа, подобряване на работната среда, насърчаване на участието от страна на служителите в здравословни дейности, както и насърчаване на личното развитие. Фактологичната справка прави преглед на WHP и насърчава служителите да заемат активна позиция, да правят здравословен избор и да обсъждат WHP с работодателя си.

Изтегляне in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |