Factsheet 93 - Как работодателите да насърчават здравословни условия на труд

Keywords:

Насърчаването на здравословни условия на труд (НЗУТ) включва обединените усилия на работодатели, служители и обществото за подобряване на здравословните условия и благосъстоянието на работещите на работното място. Това се постига чрез съчетаване на: подобряване на организацията на работата и условията на труд, насърчаване на участието на работниците в здравни дейности, осигуряване на възможности за избор, свързани със здравето и стимулиране на личното развитие. Защо да инвестирате в НЗУТ? Как се осъществява НЗУТ?

Изтегляне in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |