Factsheet 84 - Експертна прогноза относно новите и нарастващите рискове за безопасността и здравето при работа с химикали

Keywords:

Всяка година в ЕС-27 се регистрират приблизително 167 000 смъртни случая при трудови злополуки. Около 159 000 от тях се дължат на професионалини заболявания, а 74 000 могат да бъдат свързани с излагане на въздействието на опасни вещества на работното място. В Стратегията на Общността за 2002—2006 г. Агенцията е призована да „създаде център за наблюдение на риска“ с цел „предвиждане на нови и възникващи рискове“. В този контекст е формулирана експертната прогноза, въз основа на резултатите от три последователни изследвания, проведени чрез анкети по метода Делфи. В изследването участват 49 експерти от 21 европейски страни.

Изтегляне in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | ro | sk | sl | sv |