Европейско проучване за новите и възникващите рискове в предприятията (ESENER 2019) — обща информация

Keywords:

Този преглед съдържа обща информация и резюме на резултатите от ESENER 2019. В проучването е разгледано какви практики се прилагат в европейските предприятия за управление на проблемите, свързани безопасността и здравето при работа, като са анализирани причините и пречките за отстраняване на рисковете на работното място.

Целта на ESENER е да произведе резултати, които са съпоставими между държавите и във времето. Изданието за 2019 г., което е трето поред, включва анкети с представители на 45 420 предприятия в 33 европейски държави.

Резултатите са свързани с теми, сред които кой носи отговорност за управлението на безопасността и здравето при работа и дали работещите са ангажирани в това управление, как се преодоляват психосоциалните рискове и как промени като цифровизацията се отразяват на безопасността и здравето на работещите лица.

Изтегляне in: en