„Е-факт 71“: Контролен списък за идентифициране на опасностите: Въпроси на безопасността и здравето при работа във връзка с екологосъобразни сгради

Keywords:

Този контролен списък съпътства броя на „Е-факт“, посветен на същата тема, и има за цел да съдейства за идентифициране на потенциалните опасности за безопасността и здравето на работниците, свързани с проектирането и строителството на екологосъобразни сгради, тяхната поддръжка, саниране (реконструкция), събаряне и събиране на отпадъците на строителната площадка. В него са дадени и примери за превантивни мерки за посрещане на тези опасности. Някои от тези опасности за БЗР са нови в сравнение с традиционните строителни площадки и са свързани с новите екологосъобразни материали, технологии или дизайн. Други опасности са добре известни на строителния сектор, но възникват в нови ситуации или комбинации, свързани с екологосъобразните сгради, и поради това изискват специално внимание.

Изтегляне in: bg | el | en | fr | is | lt | pl | pt | ro | sl |