Годишен доклад за 2017 г.

Keywords:

Отчитане на постиженията и определяне на цели в перспектива

Годишният доклад на EU-OSHA за 2017 г. представя постигнатото по водещите проекти и определя бъдещи цели. Важните дейности през 2017 г. включват завършване на второто издание на Европейското проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове и заключителната среща на върха в Билбао, с която приключи кампанията „Здравословни работни места“ за 2016—2017 г. Същевременно започна подготовката за кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ за 2018—2019 г.

EU-OSHA продължи да има силно присъствие на национално, европейско и международно равнище, като организираше и посещаваше събития през цялата година. Агенцията си сътрудничеше по проекти с редица други органи на ЕС, продължи да допринася за пътната карта на ЕС за канцерогенните вещества и получи наградата на Европейския омбудсман за добро управление.

Изтегляне in: en

Допълнителни публикации по темата