Филмова награда „Здравословни работни места“

Healthy Workplaces Film Award

От 2009 г. Европейската агенция за безопасност и здраве при работа връчва филмовата награда „Здравословни работни места“ като категория на Международния фестивал за документално и анимационно кино в Лайпциг. Освен парична награда от 5 000 EUR, EU-OSHA финансира производството на DVD дискове на печелившите филми със субтитри на много европейски езици. Дисковете се предоставят на режисьорите и се разпространяват сред националната мрежа на EU-OSHA (фокусните точки) във всичките 28 държави — членки на ЕС, и други европейски страни.

Наградата се присъжда за документален или анимационен филм, във фокуса на който е човекът в променящите се условия на труд. Филмът трябва да разглежда въздействието на политическите и икономическите промени върху нашия начин на работа и живот или други теми, свързани с труда, например физическите и психологическите условия, съществуващите и новите рискове на работното място.

Информация относно правилата, разпоредбите и крайните срокове за кандидатстване може да се намери на уебсайта на Международния фестивал за документално и анимационно кино в Лайпциг.

Критерии за филми

Носители на награда 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г.2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г.