Проучване на експозицията на работниците в Европа на рискови фактори, свързани с раковите заболявания

Проучването на експозицията на работниците в Европа на рискови фактори, свързани с раковите заболявания (WES) има за цел да предостави актуални и надеждни данни за експозицията на работниците на рискове, които могат да доведат до това заболяване. Ракът е едно от най-големите здравни предизвикателства, пред които са изправени европейските работници на работните си места, а проучването е основен инструмент в борбата с този проблем. Чрез WES Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) може да допринесе за превенцията, повишаването на осведомеността и изготвянето на политики, като крайната цел е да подпомогне борбата срещу професионалните ракови заболявания.