За кампанията „Здравословни работни места“

За кампанията „Здравословни работни места“

Кампаниите „Здравословни работни места“ са в основата на мисията на EU-OSHA за по-безопасни и по-здравословни работни места в цяла Европа. Те са една от водещите дейности на агенцията за повишаване на осведомеността и носят основно послание: Безопасността и здравето при работа са грижа на всеки. Добре е за теб. Добре е за бизнеса. Провеждани от 2000 г. насам, кампаниите се превърнаха в най-големите по рода си в света. Богата информация и материали под формата на практически ръководства и инструменти са на разположение на всяка организация или компания, която иска да подобри безопасността и здравето на работното си място. Кампаниите включват ключови събития, в това число наградите за добри практики и филмовата награда „Здравословни работни места“ , с които се показва и отбелязва изключителният принос в насърчаването на БЗР, както и Европейските седмици за безопасност и здраве при работа, която се провежда всяка година през октомври.

Предишните издания бяха фокусирани върху превенцията и управлението на свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС), управлението на опасните вещества и насърчаването на здравословни работни места за всички възрасти.