Съобщения за пресата

07/02/2020

 © EU-OSHA / David Tijero Osorio

Тази година EU-OSHA представя филмовата награда „Здравословни работни места“ съвместно с фестивала за документално кино Doclisboa в Лисабон, Португалия. Порталът за подаване на филми за участие вече е отворен. 

С наградата ще бъде отличен най-добрия документален филм по тема, свързана с трудовата дейност, с парична награда от 5000 EUR и субтитри на избрани европейски езици.

04/02/2020

Image by Jill Wellington from Pixabay

През последните 20 години Световният ден за борба с рака, отбелязван на 4 февруари, се разрасна в силно движение, мотивиращо организации, общности и хора да повишават осведомеността и да предприемат действия за ограничаване на глобалното въздействие на заболяването.

Свързаните с работата ракови заболявания остават най-сериозния проблем за здравето на работното място в Европа. В резултат от експозиция на канцерогени на работното място всяка година се регистрират 120 000 случая на ракови заболявания.

16/01/2020

Непрекъснато променящият се свят на труда носи нови рискове за безопасността и здравето на работниците и затова трябва да общуваме и да обменяме добри практики между предприятията и държавите членки, насочени към фирмите, центровете на компетенции и производствата на местно ниво.

13/12/2019

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

След успешна среща на високо равнище за приключване на кампанията EU-OSHA изказва благодарност на всички партньори за участието им в кампанията Здравословните работни места управляват опасните вещества за 2018—2019 г. Кампанията беше толкова ефективна именно благодарение на тяхната усилена работа.

Подготовката за следващата кампания вече е в ход. Кампанията за 2020—2022 г. — Здравословните работни места облекчават товара — е насочена към мускулно-скелетните смущения (МСС), един постоянен проблем, засягащ милиони работници в цяла Европа.

15/11/2019

© Cristina Vatielli 

В нашия нов всеобхватен европейски обзорен доклад и в резюмето се разглежда как МСС засягат европейската работна сила, общество и икономика.

Тези публикации са част от мащабен проект на EU-OSHA, насочен към анализ на националните и европейските данни за МСС, въздействието им върху здравето и работата, рисковите фактори и мерките за превенция и връщане на работа.

Задълбоченият анализ сочи, че е необходим интегриран подход за предотвратяване на свързаните с работата МСС, които засягат милиони работници и струват милиарди евро. 

Pages

Pages