You are here

Publikácie
06/09/2007

Factsheet 75 - Ochorenia a poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou. Späť do práce

Factsheet 75 - Ochorenia a poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou. Späť do práce

Ochorenia a poškodenia podporno-pohybovej sústavy predstavujú najbežnejší zdravotný problém súvisiaci s prácou v Európe. Riešenie problematiky ochorení a poškodení podporno-pohybovej sústavy znamená podniknutie krokov na pracovisku. V prvom rade sa musia prijať preventívne opatrenia. V prípade zamestnancov, ktorí už trpia ochoreniami a poškodeniami podporno-pohybovej sústavy, je hlavnou úlohou to, aby sa udržala ich zamestnateľnosť, aby naďalej pracovali a aby ich podľa potreby opätovne začlenili na pracovisko. Tento informačný leták upriamuje pozornosť na hlavné závery správy Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s názvom Späť do práce, ktorá sa zameriava na udržanie, opätovné začlenenie a rehabilitáciu zamestnancov s ochoreniami a poškodeniami podporno-pohybovej sústavy. Správa má dve časti: prehľad literatúry o účinnosti intervencií súvisiacich s prácou a prehľad politických iniciatív v Európe a na medzinárodnej úrovni.

Objednať vytlačenú kópiuEU Publications: You can order a printed copy of this document
Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV