Elektronické usmernenie na riadenie stresu a psychosociálnych rizík

E-guide to managing stress and psychosocial risks

Elektronické usmernenie na riadenie stresu a psychosociálnych rizík je už dostupné v národných verziách. Poskytuje informácie o pracovnom strese a psychosociálnych rizikách a jeho cieľom je prispieť k lepšej informovanosti a lepšiemu pochopeniu týchto otázok, ako aj k ich riadeniu na pracovisku.

Cieľom tohto elektronického usmernenia je reagovať na potreby zamestnávateľov a ľudí pracujúcich v malých podnikoch, ktorí sa začínajú zaoberať problematikou psychosociálnych rizík na pracovisku a ktorí potrebujú poradiť pri prvých krokoch, najmä pokiaľ ide o:

  • jednoduché vysvetlenia týkajúce sa pojmov pracovný stres a psychosociálne riziká
  • vplyvy na podniky a zamestnancov
  • praktické príklady týkajúce sa spôsobov predchádzania psychosociálnym rizikám a hľadaním riešení na ne
  • odkazy na vnútroštátne právne predpisy
  • informácie o vnútroštátnych zdrojoch a praktických nástrojoch