You are here

Elektronické usmernenie na riadenie stresu a psychosociálnych rizík

E-guide to managing stress and psychosocial risks

Elektronické usmernenie na riadenie stresu a psychosociálnych rizík je už dostupné v národných verziách. Poskytuje informácie o pracovnom strese a psychosociálnych rizikách a jeho cieľom je prispieť k lepšej informovanosti a lepšiemu pochopeniu týchto otázok, ako aj k ich riadeniu na pracovisku.

Cieľom tohto elektronického usmernenia je reagovať na potreby zamestnávateľov a ľudí pracujúcich v malých podnikoch, ktorí sa začínajú zaoberať problematikou psychosociálnych rizík na pracovisku a ktorí potrebujú poradiť pri prvých krokoch, najmä pokiaľ ide o:

  • jednoduché vysvetlenia týkajúce sa pojmov pracovný stres a psychosociálne riziká
  • vplyvy na podniky a zamestnancov
  • praktické príklady týkajúce sa spôsobov predchádzania psychosociálnym rizikám a hľadaním riešení na ne
  • odkazy na vnútroštátne právne predpisy
  • informácie o vnútroštátnych zdrojoch a praktických nástrojoch

Prístup k národným verziám elektronického usmernenia

Zadaním požadovanej krajiny a/alebo jazyka nájdete elektronickú verziu usmernenia, o ktorú sa zaujímate.

Rakúsko
de
Belgicko
fr
Belgicko
nl
Bulharsko
bg
Chorvátsko
hr
Česká republika
cs
Estónsko
et
Francúzsko
fr
Taliansko
it
Lotyšsko
lv
Luxembursko
de
Luxembursko
fr
Holandsko
nl
Portugalsko
pt
Rumunsko
ro
Slovensko
sk
Slovinsko
sl
Španielsko
es
Švédsko
sv
Spojené kráľovstvo
en

instructies

Pokyny

Prevzatie a zobrazenie elektronického usmernenia

Môže sa stať, že z dôvodu bezpečnostných nastavení nie je možné elektronické usmernenie na niektorých počítačoch otvoriť ani zobraziť. Ak sa u vás vyskytne tento problém, overte si, či je váš počítač nastavený takto:

Povoliť ovládacie prvky ActiveX /Zakázať filtrovanie prvkov ActiveX

Povoliť zásuvný modul Flash

Povoliť blokovanie automaticky otváraných okien

Najlepšie zobrazenie elektronického usmernenia dosiahnete pomocou aplikácie Flash Player vo verzii 10 alebo vo vyššej verzii. Hoci je ho možné zvyčajne zobraziť aj pomocou starších verzií tejto aplikácie, na dosiahnutie najlepšieho zobrazenia vám odporúčame, aby ste si prevzali Flash Player vo verzii 10 z tejto stránky: http://www.adobe.com/go/getflash

Zobraziť elektronické usmernenie online

Elektronické usmernenie možno zobraziť online pomocou ďalej uvedených prehliadačov. Možnosť „Filtrovanie prvkov ActiveX“ musí byť vypnutá.

Windows:

Google Chrome (odporúčame)

Internet Explorer 6 alebo vyššia verzia

Firefox 1.x alebo vyššia verzia

Opera 9.5 alebo vyššia verzia

Mac:

Safari 3 alebo vyššia verzia

Firefox 1.x alebo vyššia verzia

Google Chrome

Linux:

Firefox 1.x alebo vyššia verzia

Zobrazenie prevzatej vezie elektronického usmernenia (zobrazenie offline)

Ak si chcete zobraziť elektronické usmernenie, musíte si ho najprv prevziať do svojho počítača. Súbory, ktoré potrebujete, sú komprimované do súborov ZIP. Tie treba najprv rozbaliť, aby bolo možné usmernenie zobraziť. V závislosti od hlavného operačného systému vo vašom počítači sa riaďte pokynmi uvedenými ďalej.

Windows:

Prevezmite/kopírujte súbory ZIP a rozbaľte ich na vašom lokálnom pevnom disku

Spustite súbor Story.exe z rozbalených súborov

Mac:

Safari 3 alebo vyššia verzia

Prevezmite súbory ZIP a rozbaľte ich na vašom lokálnom pevnom disku

Spustite Story.exe z rozbalených súborov

Linux:

Firefox 1.x alebo vyššia verzia

Prevezmite súbory ZIP a rozbaľte ich na vašom lokálnom pevnom disku

Spustite Story.exe z rozbalených súborov

Poznámka: V niekoľkých prípadoch, v závislosti od vášho počítačového systému a bezpečnostných nastavení, sa môže stať, že hypertextové odkazy na interné súbory vo formáte PDF nebudú v elektronickom usmernení správne fungovať. Ak sa vyskytne tento problém, súbory si môžete stále vyhľadať. V zložke prevzatých súborov si vyhľadajte podzložku story_content\external_files, kde sú uložené všetky súbory vo formáte PDF.