Zhrnutie – Výročná správa za rok 2018: rok spolupráce, záväzkov a realizácie kampane

Keywords:

V správe sa približuje úsilie, ktoré vynaložila agentúra EU-OSHA v roku 2018 na splnenie svojho cieľa, aby sa pracoviská v Európe stali bezpečnejšie a zdravšie.

Dôležitými míľnikmi na tejto ceste sú uvedenie kampane na roky 2018 – 2019 s názvom Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky, ako aj uverejnenia výsledkov niektorých významných prác, napr. projektu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v mikropodnikoch a malých podnikoch (MMP) a prognostického projektu o nových a vznikajúcich rizikách, ktoré spôsobuje digitalizácia.

Agentúra počas celého roku organizovala podujatia a činnosti zamerané na zvýšenie informovanosti, posilňovala vzťahy so svojou rozsiahlou sieťou partnerov a uverejňovala celé množstvo informácií a nástrojov.

Prevziať in: en